JARIDA LA ACT TOLEO NO. 45 (JAN - MACH 2023)

Dear members, Partners, and Stakeholders!

Greetings from the ACT
We are pleased to present the ACT e-Newsletter covering January to March 2023.

Enjoy reading  English and Happy Easter.


Regards,

ACT Secretariat
*************************
Mpendwa mwanachama, Mdau wa Kilimo na Wabia wa Maendeleo

Tafadhali soma Jarida la ACT tolea na. 45 (Jan - Mach 2023).

Nakutakia usomaji mwema Swahili na Pasaka Njema.


Wako,

ACT Sekretarieti