JARIDA LA ACT TOLEO NO. 46 (APRIL - JUNE 2023)

Dear members, Partners, and Stakeholders!

Greetings from the ACT
We are pleased to present the ACT e-Newsletter covering April to June 2023.

Enjoy reading  English.


Regards,

ACT Secretariat
*************************
Mpendwa mwanachama, Mdau wa Kilimo na Wabia wa Maendeleo

Tafadhali soma Jarida la ACT tolea na. 46 (Aprili - Juni 2023).

Nakutakia usomaji mwema Swahili


Wako,

ACT Sekretarieti